Rådgvining og sparring

 1 : 1

RÅDGIVNING OG SPARRING

Har du brug for en fortrolig SPARRINGSPARTNER som kan INSPIRERE dig til nye perspektiver og handlemuligheder?


I et SPARRINGSFORLØB får du individuel RÅDGIVNING, SPARRING og FOKUS på din faglige og personlige udvikling - set fra et STRATEGISK, TAKTISK og OPERATIONELT perspektiv. 


Vi tager udgangspunkt i din NUVÆRENDE SITUATION og tilpasser konkret viden og værktøjer, som du kan sætte i spil - for at bevæge dig nærmere dine MÅL og ØNSKER

DET FÅR DU I ET SPARRINGSFORLØB

Sparringsforløb foregår ved fysiske eller online sessioner

á 2 timers varighed.


Antallet af sessioner aftales ud fra behov.

Der kan være kortere forberedelsesopgaver før sessionerne.


Mailkorrespondance og opgaver

mellem sessionerne.

Sessionerne vil være en blanding af dialog, rådgivning, inspiration, viden, værktøjer og konkrete øvelser


– som du selv efterfølgende kan integrere og implementere i dit arbejds- og/eller privatliv.


70% af individuel læring sker ved personlige erfaringer!

Fysiske sessioner afholdes i et uforstyrret lokale med white board og flipstativ. 


Har din arbejdsplads et lokale til rådighed, vil det være oplagt. Ellers aftaler vi stedet.

Typisk indledes hver session med en kort gåtur, eller anden form for fysisk øvelse, for at forstærke kontakten til din indre kerne. 


Herefter tager vi udgangspunkt i din nuværende situation og tilpasser resten af sessionen ud fra den.

Prisen aftales for hele forløbet og er ekskl. moms. og transport.


Transport faktureres særskilt efter statens takster.


  

SPIDSKOMPETENCER

 • Personligt lederskab
 • Personlig effektivitet og balance
 • Work-life-balance
 • Neuro Science Leadership
 • Strategi-implementering
 • Teamudvikling

CERTIFICERINGER OG UDDANNELSE

 • HD i Organisation og ledelse, BBS (2006)
 • Everything DiSC
 • Work of leaders
 • The Five Behaviors of a Cohesive Team (Patrick Lencioni)
 • Certificeret yogainstruktør (2017)

INDIVIDUEL ONLINE SPARRING

Individuel sparring kan også foregå ONLINE.


 Teknikken er jo efterhånden fantastisk og faktisk kan man undervejs helt glemme, at man ikke er i samme rum, men blot på samme skærm.

- Og så har det da den helt klare fordel, at der ingen transporttid er!