Udvikling

UDVIKLING

Ny viden, indsigt og værktøjer er værdifulde, når det omsættes til praksis efter et udviklingsforløb...

... fordi 70% af individuel læring kommer fra personlige job-relaterede erfaringer.  

INDHOLD OG VARIGHED KAN TILPASSES TIL DIN ORGANISATIONS BEHOV OG ØNSKER

MENTAL SUNDHED - I ORGANISATIONEN

Mental sundhed bliver i højere og højere grad en konkurrenceparameter for erhvervslivet, da organisationens samlede styrke afhænger af individers personlige balance.

 

Potentialet til at være idérig, kreativ og visionær - og til at løse problemer og udfordringer – styrkes når ledere og medarbejdere har en høj grad af mental sundhed.


En mental sund organisation navigerer bedre under forandringer, stort arbejdspres og øget kompleksitet.

 

Ledernes evne til at understøtte mental sundhed på organisatorisk og individuelt niveau, er afgørende for gode resultater på både virksomhedens og den personlige bundlinje.  


I får skræddersyede uddannelsesforløb - til at implementere, understøtte og forankre mental sundhed - hos:


  • Interne mentale sundhedsambassadører
  • Ledere på alle niveauer
  • Medarbejdere

RELEVANT FOR: Organisationer, teams, ledere og medarbejdere

STRATEGI - MED INDRE DRIVKRAFT

Få jeres nye eller nuværende strategi - og vejen at komme succesfuldt dertil - til at stå fuldstændig klar for jer i lederteamet. 


Ofte mangler strategien ejerskab, ægte commitment og en defineret adfærd, der skal vise vejen til at efterleve den - også blandt topledelsen. 


I får en strategiproces, der forener indre kreativitet, drivkraft og ejerskab med fælles forståelse, formål og implementeringsplaner, der kan få jer succesfuldt i mål med strategien. 

RELEVANT FOR: Direktioner, lederteams og iværksættere

LEDERSKAB - MED AUTENTICITET OG NÆRVÆR

Har du overvejet hvorfor du ønsker at være leder? Måske har du været leder i mange år - eller måske er du ny som leder. Dit formål som leder bør stå klart for dig og være en guide i dine daglige ledelsesbeslutninger. 


En god leder, skal først og fremmest kunne lede sig selv i balance.


Herefter skal du som leder være i stand til at opbygge gode relationer til dine medarbejdere - da tillid og relationer er altafgørende for læring og udvikling


Du skal være med til at skabe et motiverende formål for dine medarbejderes arbejdsliv og sikre balanceret læring og udvikling, så de mærker indre drivkraft og skaber resultater.


Samtidig skal du passe på det hele menneske, så de - udover timerne brugt på arbejdspladsen - har overskudnærvær og ro.


Er du god til at kommunikere beslutninger - og involvere dine medarbejdere - møder du som oftes velvilje, kreativitet og ejerskab for ansvarsområder og opgaver. 


At lede et andet menneske er et stort ansvar. Lever din organisations ledere op til deres ansvar, eller kan I blive bedre?

RELEVANT FOR: Topledere, mellemledere og teamledere

PERSONLIG BALANCE

Stress, udbrændthed og højt sygefravær giver ringe livskvalitet, hvilket koster på både den personlige og på virksomhedens bundlinje. 


Hver dag oplever over 400.000 danskere symptomer på stress og udbrændthed. Stress kan føre til angst og depression og kan bringe alvorlige følgesygdomme med sig.


Der er noget I - som organisation, team og individer - kan gøre for at forebygge og håndtere en stressfyldt hverdag! 


I får viden og værktøjer, I kan bringe i spil i hverdagen, for at styrke den enkelte medarbejders personlige balance.


En sund balance handler i høj grad om at være bevidst om egen autenticitet, hvor du har en god kontakt til din indre kerne og ressourcer. En klarere selvindsigt og selvrespekt kan gøre det nemmere at skabe ligeværdige og sunde relationer til andre.


Som organisation og team vil I højst sandsynligt opleve bedre præstationer - mere fokus og effektivitet - og mere nærvær og ro - i en travl hverdag.

RELEVANT FOR: Organisationer, teams, ledere og medarbejdere

KONCEPT-YOGA & MINDFULNESS

RELEVANT FOR: Alle - som teambuilding, event eller forløb

Overskud, nærvær, indre ro, fokus, mental og fysisk balance - er bare nogle af de gode effekter af yoga og Mindfulness.

 

Sunde og glade medarbejdere i balance opnår bedre resultater og trivsel på arbejdspladsen. 

 

Lad de bare tæer på yogamåtten bringe jer fra hovedet og ned i kroppen og mærk tid til fordybelse og ro.


Lær hvordan Mindfulness kan bidrage til indre ro og overskud i en travl hverdag.

HAR DU BRUG FOR MERE INFORMATION, SÅ KONTAKT MIG OG LAD OS KIGGE PÅ MULIGHEDERNE FOR DIN ORGANISTAION