Udvikling

UDVIKLING

UDVIKLINGSFORLØB FOR DIN VIRKSOMHED ELLER DIT TEAM
Skal din ledergruppe, udvalgte teams eller hele organistionen i et unikt og skræddersyet udviklingsforløb hos Morberg Breathe?


I alle udviklingsforløb integrerer vi nyeste viden fra neuroscience videnskaben og omsætter det til praksis, så vi sikrer optimal læring, udvikling og balance.


I et udviklingsforløb fokuserer vi både på indadvendt og udadvendt udvikling. I den indadvendte proces arbejder vi med at styrke kontakten til den enkeltes indre ressourcer som autenticitet, drivkraft, balance og kreativitet. I den udadvendte proces fokuserer vi på at sikre fælles forståelse, formål, motivation og kompetencer til at implementere ny viden. I får en udviklingsproces med ny viden, inspiration, praksisnære værktøjer - dialoger og konkrete opgaver.


Sammen skræddersyr vi et forløb til netop jer. Nedenfor kan du orientere dig i nogle af de vigtigste temaer og tilgange, der er i spil i et Morberg Breathe forløb.


Kontakt mig for en uforpligtende snak om,

hvordan vi kan skræddersy et udviklingsforløb til jer.

STRATEGI

BEVIDSTHED

REFLEKSION

KULTUR

HJERNEPAUSER

STILHED

MENING

ÅNDEDRÆT

MINDFULNESS

DEN RESULTATSKABENDE LEDER
med fokus på visioner, mål og prioriteringer!Målet er... at klæde lederteamet på med værktøjer og koncepter, til at skabe resultter gennem en klar ledervision - at målsætte og prioritere indsatser ud fra lederens strategiske ansvarsområder, så der effektivt balanceres mellem drift og udvikling - og samtidig skabe en stærk sammenhæng mellem organisationens indsatser og virksomhedens strategiske mål. Udover strategisk ledelse, indføres lederne også i metoder til at skabe effektiv fokus- og koncentrationstid og i hvordan de prioriterer opgaver og tid optimalt.

DEN MENTALT SUNDE LEDER

med fokus på selvledelse!Målet er... at styrke lederteamet i at gå forrest og lede sig selv til mere balance og mental sundhed. Lederne lærer at mestre balancen mellem at præstere og mentalt restituere, for uden restitution, ingen præstation. Vi arbejder med, hvordan vi kan give hjernen de bedste arbejdsbetingelser og får effekt af daglige hjernepauser - hvordan vi forbygger og håndterer stress - hvordan vi håndterer svære følelsesmæssige situationer - og hvad vi kan gøre for at styrke et bæredygtigt og mentalt sundt arbejdsliv, hos os selv som ledere og hos vores medarbejdere.

MORBERG BREATHE'S LEDERUDDANNELSE
Morberg Breathe’s Lederuddannelse ”Bevidst Ledelse” er for lederteamet, der dagligt navigerer i mange forandringer, stort arbejdspres og øget kompleksitet. Lederne må gå forrest - og være i stand til at lede sig selv i balance - for dernæst ”bevidst” at lede, drive og udvikle hele organisationen, med plads til det hele menneske.


 

I lederuddannelsen arbejder vi med 4 praksisnære læringsmoduler, med tid til implementering og forankring mellem modulerne.

 


I får en skræddersyet lederuddannelse, tilpasset jeres lederteams nuværende kompeteniveau, med ny viden, inspiration, praksisnære værktøjer - dialoger og konkrete opgaver.

DEN UDVIKLENDE LEDER

med fokus på udvikling og samarbejde!Målet er... at give lederne nøgleværktøjer og indsigter der vil styrke selvindsigt, samarbejdet i lederteamet og den enkelte leders udvikling af sine medarbejdere. Lederne vil opbygge en dybere forståelse for forskellige persontyper og de dynamikker der eksisterer inden for et team, så de nemmere kan identificere styrker, udfordringer og udviklingspotentiale i lederteamet og i egne teams. Det vil ikke blot styrke den enkelte leder og medarbejders udvikling, men også fremme synergieffekterne inden for organisationen som helhed.

DEN INVOLVERENDE LEDER

med fokus på involvering og kommunikation!Målet er... at lederteamet bliver klædt på til at kommunikere og involvere på en tryg og motiverende måde, med respekt for diversiteten af forskellige persontyper, for at opnå en høj grad af forståelse og mening hos medarbejderne. Vi arbejder med psykologisk tryghed og en sund mødekultur, med plads til autenticitet og refleksioner, så vi styrker kreativitet og innovation i organisationen. Lederne får værktøjer til at etablere en ærlig feedbackkultur og til at skabe sunde konstruktive konflikter i organisationen.

BEVIDST LEDELSE

Mental sundhed er relevant for alle, der navigerer i stort arbejdspres, høje forventninger, omskiftelige forandringer og øgede krav om effektivitet og fleksibilitet, som kan give stor følelsesmæssig belastning i jobbet. 


Vi arbejder med at styrke den mentale sundhed i organisationen bl.a. ved at:


 • Forstå hvad der forårsager overload og overbelastning i hjernen.
 • Spotte og forebygge stress symptomer.
 • Styrke fokus, prioriteringer og planlægge koncentrationstid.
 • Tage hjernepauser
 • Tanke op på energikontoen og bruge mental energi optimalt.
 • Lytte til kroppens signaler ved hjælp af mapping.
 • Designe personlige balancerytmer til en hverdag i mere balance.
 • Fusionere ambitioner og virkelighed - til mere work-life balance.


I får et skræddersyet uddannelsesforløb - til at implementere, understøtte og forankre mental sundhed - for ledere på alle niveauer, medarbejdere og interne mentale sundhedsambassadører.


MENTAL SUNDHED

Vi kan, som ledere, bruge rigtig meget viden fra hjerneforskningen til at lede og drive organisationen endnu bedre - og ikke mindst til at lede os selv og organisationen til et arbejdsliv med balance mellem drivkraft og restitution.


I neuroscience leadership arbejder vi praksisnært med den nyeste viden fra hjerneforskningen - og med helt konkrete værktøjer, du som leder (eller lederteam), kan implementere i den daglige ledelse. Vi arbejder bl.a. med:


 • Hvordan du sætter rammer, der giver hjernen de bedste arbejdsbetingelser.
 • Hvordan du styrker indlæring og udvikling gennem tillid og relationer - individuelt og i teams.
 • Hvordan du kan skabe øget kvalitet i dit team med bevidst selvreflektion og perspektivering og hjernepauser.
 • Hvilke triggere vi som mennesker har, som sender os direkte ud i forsvar og modstand, fordi vores trusselssystem er blevet aktiveret.
 • Hvordan du som leder kan skabe tryghed og motivation ved at kommunikere til det beroligende og motiverende system.
 • Hvilke værktøjer du kan give dine medarbejdere til at opnå mentalt overskud og optimalt forbrug af hjernens kapacitet.
 • Hvordan du hjælper dig selv og dine medarbejdere til en høj grad af mental sundhed og Work-life-balance.


I får et skræddersyet uddannelsesforløb - til at implementere, understøtte og forankre neuroscience leadership - for ledere og lederteams.

NEUROSCIENCE LEADERSHIP

Fakta viser; at virksomheder har en lavere grad af psykologisk tryghed, end vi tror!


Det er en udfordring - fordi en lav grad af psykologisk tryghed i en organisation ikke blot forhindrer medarbejderne i at være engagerede, ansvarsfulde og autentiske - men også lægger låg på deres mod og lyst til at eksperimentere, tage chancer, være foretagsomme og innovative.


Når vi ønsker at styrke den psykologiske tryghed i organisationen arbejder vi bl.a. med at:


 • Skabe fælles forståelse for hvad psykologisk tryghed er.
 • Sætte fundamentet for at være sårbar og autentisk.
 • Eksperimentere med tilgange til både nye og etablerede arbejdsprocesser.
 • Anerkende fejl og lære af dem.
 • Nudge feedback kultur.
 • Indgå i produktive sunde konflikter.
 • At forstå følelser og forskellige persontyper i konflikter.
 • At give og modtage feedback.


I får et skræddersyet uddannelsesforløb - til at implementere, understøtte og forankre psykologisk tryghed - for ledere og medarbejdere.

PSYKOLOGISK TRYGHED

unsplash