-

NEUROSCIENCE

LEADERSHIP

MENTAL SUNDHED

- I ARBEJDSLIVET

DRIVKRAFT &

RESTITUTION

Mental sundhed bliver i højere og højere grad en konkurrenceparameter for erhvervslivet,
da organisationens samlede styrke afhænger af individeTs personlige balance.

 

Potentialet til at være idérig, kreativ og visionær, og til at løse problemer og udfordringer,
styrkes når ledere og medarbejdere har en høj grad af mental sundhed.


En mental sund organisation navigerer bedre under forandringer, stort arbejdspres og
øget kompleksitet.


Ledernes evne til at understøtte mental sundhed på organisatorisk og individuelt niveau,
er afgørende for gode resultater, på både virksomhedens og den personlige bundlinje.

INDIVIDUEL

SPARRING

Har du brug for en fortrolig sparringspartner som kan inspirere dig til nye perspektiver og handlemuligheder?

I et individuelt sparringsforløb får du rådgivning, sparring og fokus på din faglige og personlige udvikling - set fra et strategisk, taktisk og operationelt perspektiv.

Vi tager udgangspunkt i din nuværende situation og tilpasser konkret viden og værktøjer, som du kan sætte i spil - for at bevæge dig nærmere dine mål og ønsker.

Læs mere

FOREDRAG

Det første skridt til at gøre noget nyt eller anderledes, kommer ofte fra ny viden, inspiration eller indsigt. 

Book et foredrag til din virksomhed eller netværk inden for:

  • Mental Sundhed - i arbejdslivet
  • Neuroscience leadership
  • Psykologisk tryghed


Læs mere

UDVIKLING

Ny viden, indsigt og værktøjer er værdifuldt, når det omsættes til praksis efter et udviklingsforløb.

For at skabe læring - og lyst til udvikling og forandring - anvendes den nyeste forskning fra Neuroscience videnskaben - i et skræddersyet udviklingsforløb, tilpasset din organistation.

Læs mere

UDVIKLING DER GØR EN FORSKEL

 

En stærk drivkraft giver energi og lyst til at skabe, påvirke, forandre og gøre noget. For det meste har vi kompetencerne til at skabe gode resultater, men er den indre motivation ikke på plads - og er drivkraften ikke stærk nok - risikerer vi, at resultaterne udebliver. Indre motivation opstår, når du har dig selv med.

Indgår du i en udviklingsproces - individuelt, som del af en ledergruppe eller i et team - er udviklingen både indadvendt og udadvendt, så drivkraft og resultater er ligestillet med restitution og ro. 


INDADVENDT UDVIKLING

I den indadvendte proces arbejder vi med at styrke kontakten din personlige kerne. Du vil opnå en stærk kontakt til kroppens indre ressourcer som autenticitet, drivkraft og kreativitet. En stærk indre kontakt opnåes bl.a. ved hjælp af åndedræts- og fokuseringsøvelser og stilhedsrefleksion. 


UDADVENDT UDVIKLING

I den udadvendte proces arbejder vi med at sikre fælles forståelse, formål, motivation og kompetencer til at implementere ny viden. Du vil få undervisning - med ny viden, inspiration, praksisnære værktøjer - dialoger og konkrete opgaver. Du får den nyeste viden fra Neuroscience forskningen for at skabe
optimal læring og udvikling.